Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowina (dz. nr 225) wraz z budową kanalizacji deszczowej
 
Obecnie droga posiada nawierzchnię z kruszywa o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 m, z licznymi ubytkami i nierównościami. Kruszywo nawierzchni drogi jest zróżnicowany i niejednorodne, z licznymi wybojami. Znaczący wpływ na klimat akustyczny ma stan techniczny drogi, który powoduje zwiększenie emitowanego hałasu oraz drgań przez poruszające się po drodze pojazdy. Droga w stanie istniejącym, na projektowanym odcinku, odwadniana jest powierzchniowo. Ze względu na zdeformowaną powierzchnię drogi, wody opadowe zatrzymują się w zagłębieniach, tworząc lokalne zastoiska wodne.
 
Długość przebudowywanej drogi wynosi 563,24 m. Przebudowa zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 3,5 m, ograniczonej obustronnie opornikiem zatopionym 12x25 na ławie betonowej. W celu prawidłowego odwodnienia drogi zaprojektowano kanalizacje deszczową o średnicy od 400 do 600 mm. Wykonany zostanie również kolektor deszczowy, składający się z 6 studni betonowych o średnicy 1000 mm. Łączna długość kolektora wynosi 217 m, w tym 114,5 m o średnicy 600 mm.

Galeria zdjęć


Droga w Ostrowinie przed przebudową
Droga w Ostrowinie przed przebudową
Poczatek robót w Ostrowinie, przygotowanie kanalizacji deszczowej
Poczatek robót w Ostrowinie, przygotowanie kanalizacji deszczowej
Poczatek robót w Ostrowinie, przygotowanie kanalizacji deszczowej
Poczatek robót w Ostrowinie, przygotowanie kanalizacji deszczowej