Informacja o wolnym stanowisku urzędniczym i o naborze, grafika

Szczegóły dotyczące naboru, niezbędnych wymagań od kandydatów, zakresu zadań,  dokumentów i terminów:

Ogłoszenie o naborze