Uprzejmie informuję, że w poniższych 2 terminach (2 weekendy):

  • od 17.11.23r. od godz. 20:00 (piątek) do 20.11.23r. do godz. 04:00 (poniedziałek),
  • od 24.11.23r. od godz. 20:00 (piątek) do 27.11.23r. do godz. 04:00 (poniedziałek)

będą trwały prace budowlane na przejeździe kolejowo-drogowym linii kolejowej nr 281 w stacji Dąbrowa Oleśnicka w miejscowości Dąbrowa.

Podczas prowadzonych prac budowlanych nastąpi całkowite zamknięcie przejazdu kolejowo-drogowego oraz zostanie wprowadzony objazd. Lokalizacja przejazdu oraz trasa objazdu została oznaczona na dołączonej orientacji.