Droga w stanie istniejącym posiada w części nawierzchnię ziemną utwardzoną kruszywem oraz częściowo nawierzchnię z kostki betonowej. Wzdłuż drogi istnieje zabudowa jednorodzinna, a częściowo otaczają ją tereny rolniczo - uprawne. Dojazd do posesji odbywa się poprzez istniejące zjazdy gruntowe, z kruszywa lub z kostki betonowej. Istniejąca droga posiada liczne dziury, wyrwy oraz deformację poprzeczną. W porze deszczowej pojawiają się liczne zastoiska wodne. Ruch pojazdów występujący na omawianej ulicy charakteryzuje się małym natężeniem.
 
Zaprojektowano drogę jednojezdniową o długości około 357 m. Szerokość jezdni 4,0-4,50 m. W ramach remontu nastąpi pełna wymiana nawierzchni drogi, dojść do istniejących furtek i zjazdów do posesji. Wykonane zostaną również obustronne pobocza o szerokości 0,5 m i 1,0 m.
 
Wykonawcą przedsięwzięcia będzie Konsorcjum z liderem: BIOBUD INWESTYCJE Piotr Schabikowski Sp. K.-A. Koszt inwestycji to 879 000 zł.
 
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wszystkie materiały oraz sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca we własnym zakresie. Udziela on również gwarancji jakości na materiały, urządzenia i roboty na 84 miesiące z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na które Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Galeria zdjęć


Droga wewnętrzna dz. nr 187 w miejscowości Bogusławice przed przebudową
Droga wewnętrzna dz. nr 187 w miejscowości Bogusławice przed przebudową
Mapa Bogusławic z zaznaczoną drogą do przebudowy
Mapa Bogusławic z zaznaczoną drogą do przebudowy