W styczniu 2023 r. gmina Oleśnica podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zakupiony dzięki pozyskanym funduszom sprzęt trafił do gminnych jednostek organizacyjnych.
 
Realizacja grantu miała na celu zakup 18 sztuk materacy ewakuacyjnych* (po 2 sztuki dla każdej ze szkół podstawowych z terenu gminy Oleśnica, Żłobka Gminy Oleśnica, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych Gminy Oleśnica), a także pętli indukcyjnych** (po 1 sztuce dla każdej z wymienionych wyżej jednostek).
 
Łączny koszt zakupu to 89 190,00 zł, z czego 85 550,00 zł stanowiło dofinansowanie.
 
*Materace ewakuacyjne służą do awaryjnej ewakuacji po schodach i na poziomym podłożu osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Cechuje je łatwość obsługi dzięki czemu zapewniają szybką i bezpieczną ewakuację z zagrożonego obszaru.
 
**Pętla indukcyjna to potoczna nazwa systemu wspomagania słuchu, ułatwiającego komunikację i umożliwiającego osobie niedosłyszącej odbiór czystego i wyraźnego dźwięku. Pętle indukcyjne sprawdzają się również tam, gdzie występuje hałas i duża ilość bodźców dźwiękowych.
 
Zakup materacy ewakuacyjnych i pętli indukcyjnych oraz przekazanie ich jednostkom organizacyjnym zwiększa dostępność obiektów gminnych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Galeria zdjęć


Przekazanie materacy ewakuacyjnych oraz pętli indukcyjnych do gminnych jednostek organizacyjnych, odbiór sprzętu przez dyrektorów jednostek
Przekazanie materacy ewakuacyjnych oraz pętli indukcyjnych do gminnych jednostek organizacyjnych, odbiór sprzętu przez dyrektorów jednostek