Stan istniejący: Droga o nawierzchni z mas asfaltowych, szerokość drogi zmienna. Brak jednolitych spadków poprzecznych powoduje zatrzymywanie się wody na drodze, jej degradację i lokalne ubytki. Brak również chodników i normatywnych poboczy, które zapewniałyby bezpieczeństwo pieszych poruszających się przy drodze.

Zaprojektowano drogę jednojezdniową, dwupasową. Długość - około 969 m, szerokość jezdni - 5 m, dwustronne pobocza o szerokości 0,75m.

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyło Konsorcjum z liderem: BIOBUD INWESTYCJE Piotr Schabikowski Sp. K.-A. – koszt inwestycji wyniesie 1 749 000 zł.

Podobnie jak w przypadku drogi w Bogusławicach, zamówienia należy zrealizować w terminie do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wszystkie materiały oraz sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca we własnym zakresie. Udziela on również gwarancji jakości na materiały, urządzenia i roboty na 84 miesiące z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na które Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Galeria zdjęć


Droga w Osadzie Leśnej, stan obecny
Droga w Osadzie Leśnej, stan obecny
Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Osadzie Leśnej, wójt z Wykonawcami i kierownikiem Referatu BI
Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Osadzie Leśnej, wójt z Wykonawcami i kierownikiem Referatu BI