Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy informuje, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć w terminie do 30.04.2024 r. w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 78, 56-400 Oleśnica, pokój nr 3 (I piętro) w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:00-15:00, środa 7:00-17:00 lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: /GOPSOLESNICA/SkrytkaESP

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznie pod numerem 71 715 68 88, 530 061 671