W dniu 31 sierpnia 2023 r. Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej zawarła umowę z firmą Entelo
Sp. z o.o. na dostawę doposażenia do nowo wybudowanych pomieszczeń w szkole na kwotę
154 529,95 zł. Środki finansowe pochodzą z otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 50 000 zł, a 104 529,95 zł to środki Gminy.

W ramach doposażenia do nowo wybudowanych pomieszczeń zostały zakupione m. in.: krzesła i ławki szkolne, regały, biurka nauczycielskie, monitor interaktywny, wirtualna tablica informacyjna oraz szafka na odczynniki chemiczne z wentylacją.

Fot. strona internetowa Entelo.pl

Galeria zdjęć


Przykładowa sala lekcyjna wykonana przez firmę Entelo
Przykładowa sala lekcyjna wykonana przez firmę Entelo, zdjęcie pomieszczenia