Plakat bezpieczne kawałki

Materiał edukacyjny przekazany przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, dotyczący profilaktyki zadławień został oceniony pozytywnie przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.