Tabliczka informujaca o krótszych godzinach pracy 26 kwietnia

W dniu 26 kwietnia 2024 r. (piątek) w tut. Urzędzie sprawy związane z dowodami osobistymi, ewidencją ludności
oraz działalnością gospodarczą będą załatwiane do godziny 10. 

Informujemy również, że wnioski CEIDG oraz o wydanie dowodu osobistego można złożyć w każdym dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju.

Za utrudnienia przepraszamy.