Sezon wakacyjny w pełni, dlatego wzorem lat ubiegłych po raz kolejny Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina był organizatorem wypoczynku letniego dla dzieci. Od 04.07.2023 r. do 13.07.2023 r. dzieci z terenu gminy Oleśnica przebywały w Ośrodku Kolonijnym w Rzucewie. Z wyjazdu skorzystało 25 dzieci w ramach realizacji zadania publicznego zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oleśnica na lata 2022-2025.

Organizatorem kolonii było Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina. Podczas trwania turnusu kształtowano osobowość i wspierano wszechstronny rozwój młodego człowiek oraz przeciwdziałano niekorzystnym zjawiskom społecznym. Uczestnikom kolonii zagwarantowano wiele ciekawych atrakcji m.in. rejs statkiem po otwartym morzu, wycieczkę autokarową do Gdańska, Pucka, Wejherowa, Władysławowa oraz zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, liczne gry, zabawy, konkursy, dyskoteki i ogniska.

Całkowity koszt organizacji wyjazdu wyniósł 41 902,08 zł, w tym dofinansowanie gminy Oleśnica wyniosło 40 000,00 zł. Uczestnicy wypoczynku skorzystali z kolonii nieodpłatnie.

Galeria zdjęć


Dzieci z Gminy Oleśnica zwiedzają Bazylikę Mariacką w Gdańsku - zegar astronomiczny.
Zegar astronomiczny w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.
Koloniści z Gminy Oleśnica zwiedzają Park Oliwski w Gdańsku.
Park Oliwski w Gdańsku.
Dzieci z Gminy Oleśnica zwiedzają Pomnik Obrońców Wybrzeża i pole bitwy na Westerplatte.
Pomnik Obrońców Wybrzeża i pole bitwy na Westerplatte