Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gosp.

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej - 1 etat. Dokumenty można składać do 27 listopada 2023, godz. 15:00.

Więcej informacji na BIP