Gminę Oleśnica na dzień 31 grudnia 2023 r. zamieszkiwało 14.613 osób, w tym 7.224 kobiety oraz 7.389 mężczyzn. Analiza danych statystycznych z okresu ostatnich 10 lat potwierdza stały trend wzrostowy liczby mieszkańców gminy Oleśnica. W ostatniej dekadzie liczba mieszkańców gminy wzrosła o 2.001 osób, tj. wzrost o 16,2% (średnio rocznie przybywało 200 osób).

Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały w latach 2014 - 2023

Rok Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały
Kobiety Mężczyźni Razem
2023 7224 7389 14613
2022 7103 7251 14354
2021 6916 7101 14017
2020 6794 6971 13765
2019 6669 6814 13483
2018 6511 6687 13198
2017 6421 6592 13013
2016 6346 6518 12864
2015 6260 6464 12719
2014 6215 6450 12665