Gminę Oleśnica na dzień 31 grudnia 2022 r. zamieszkiwało 14.354 osób, w tym 7.103 kobiety oraz 7.251 mężczyzn. Analiza danych statystycznych z okresu ostatnich 10 lat potwierdza stały trend wzrostowy liczby mieszkańców gminy Oleśnica. W ostatniej dekadzie liczba mieszkańców gminy wzrosła o 2.001 osób, tj. wzrost o 16,2% (średnio rocznie przybywało 200 osób).

Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały w latach 2013 - 2022

Rok Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały
Kobiety Mężczyźni Razem
2022 7103 7251 14354
2021 6916 7101 14017
2020 6794 6971 13765
2019 6669 6814 13483
2018 6511 6687 13198
2017 6421 6592 13013
2016 6346 6518 12864
2015 6260 6464 12719
2014 6215 6450 12665
2013 6150 6364 12514