Mapa przedstawiająca obwody Szkół Podstawowych w Gminie Oleśnica

Obwody szkół zostały uchwalone uchwałą Nr V/42/19 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

Galeria zdjęć


Mapa obwodu szkoły z maksymalnym czasem dojazdu komunikacji szkolnej
Mapa obwodu szkoły z maksymalnym czasem dojazdu komunikacji szkolnej
Mapa obwodu szkoły z maksymalnym czasem dojazdu komunikacji szkolnej
Mapa obwodu szkoły z maksymalnym czasem dojazdu komunikacji szkolnej
Mapa obwodu szkoły z maksymalnym czasem dojazdu komunikacji szkolnej
Mapa obwodu szkoły z maksymalnym czasem dojazdu komunikacji szkolnej
Mapa obwodu szkoły z maksymalnym czasem dojazdu komunikacji szkolnej
Mapa obwodu szkoły z maksymalnym czasem dojazdu komunikacji szkolnej
Mapa obwodu szkoły z maksymalnym czasem dojazdu komunikacji szkolnej
Mapa obwodu szkoły z maksymalnym czasem dojazdu komunikacji szkolnej
Mapa obwodu szkoły z maksymalnym czasem dojazdu komunikacji szkolnej
Mapa obwodu szkoły z maksymalnym czasem dojazdu komunikacji szkolnej