Targi pracy 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy informuje, że w dniu 28 listopada 2023r. organizuje wraz z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Wrocławiu Targi Pracy dla pracodawców i przedsiębiorców oraz mieszkańców powiatu oleśnickiego. Targi pracy odbędą się w Zamku Książąt Oleśnickich, ul. Zamkowa 4, Oleśnica, w godz. 10.00 – 12.00.

2023-11-23, 11:07

Przejdź do aktualności

Kiermasz Bożonarodzeniowy w Urzędzie Gminy Oleśnica

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach serdecznie zaprasza na Kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w dniu 30.11.2023 r. w godz. 8:00 - 16:00 w Urzędzie Gminy Oleśnica.

2023-11-20, 10:49

Przejdź do aktualności

Postaw na bezpieczeństwo Osób 60+!

By zadbać o ich bezpieczeństwo i przypomnieć o podstawowych zasadach związanych z bezpieczeństwem, Krajowa Rada Bezpieczeństw Ruchu Drogowego prowadzi cykl warsztatów, w ramach akcji edukacyjno – informacyjnej, w całej Polsce pod hasłem Senior na drodze do … bezpieczeństwa!

2023-11-14, 10:11

Przejdź do aktualności

14.11 Dzień Czystego Powietrza. Czy wiesz, czym oddychasz?

Już 14 listopada będziemy obchodzić Dzień Czystego Powietrza. To doskonała okazja, żeby zapoznać się z tematem, który dotyczy każdego z nas. W rankingu na najgorszą jakość powietrza Polska obecnie znajduje się w czołówce państw Unii Europejskiej, zajmując szóste miejsce. A alarmującym jest fakt, że prawie jedną trzecią zanieczyszczeń w naszym kraju produkują gospodarstwa domowe, które używają nieodpowiednich systemów ogrzewania.

2023-11-14, 10:00

Przejdź do aktualności

Zamknięcie przejazdu drogowo-kolejowego w m. Dąbrowa

Uprzejmie informuję, że w poniższych 2 terminach (2 weekendy): od 17.11.23r. od godz. 20:00 (piątek) do 20.11.23r. do godz. 04:00 (poniedziałek) oraz od 24.11.23r. od godz. 20:00 (piątek) do 27.11.23r. do godz. 04:00 (poniedziałek) będą trwały prace budowlane na przejeździe kolejowo-drogowym linii kolejowej nr 281 w stacji Dąbrowa Oleśnicka w miejscowości Dąbrowa.

2023-11-07, 13:57

Przejdź do aktualności

Webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów - 23 listopada 2023 roku

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

2023-11-07, 8:37

Przejdź do aktualności

Apel RCKiK we Wrocławiu

Sezon jesienny oraz towarzyszące mu infekcje wirusowe spowodowały zmniejszone stany magazynowe krwi i jej składników w RCKiK we Wrocławiu. Natomiast zapotrzebowanie składane przez szpitale na krew i jej składniki utrzymuje się na wysokim poziomie. Wyczerpują się zapasy krwi wszystkich grup o ujemnym RhD, niewielkie są też stany zapasów krwi grup RhD dodatnich.

2023-10-30, 10:30

Przejdź do aktualności

Zaproszenie Rolników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Testowym

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

2023-10-25, 14:56

Przejdź do aktualności

Projekt "Pies pod Paragrafem"

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział we Wrocławiu w związku z projektem pn.: „Pies pod paragrafem” – Program poprawy warunków życia zwierząt domowych i gospodarskich głównie na terenach dolnośląskich gmin wiejskich, zawiadamia o działaniach edukacyjnych i kontrolnych.

2023-10-17, 11:03

Przejdź do aktualności

16.10 Światowy Dzień Żywności. Jak zwalczyć problem głodu na świecie?

Już 16 października będziemy obchodzić Światowy Dzień Żywności. To świetna okazja, aby przyjrzeć się zjawisku marnowania jedzenia i zwiększyć świadomość na temat tego globalnego problemu. Według Banków żywności, w samej Polsce, co roku marnuje się aż 4,8 milionów TON rocznie, a gdyby spojrzeć na cały świat, do kosza trafia 1,3 miliarda ton żywności, czyli 3,5 miliona ton dziennie!

2023-10-13, 9:34

Przejdź do aktualności

Bonus frekwencyjny dla gmin do 20 tys. mieszkańców

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o bonusie frekwencyjnym dla gmin do 20 tys. mieszkańców.

2023-10-12, 10:23

Przejdź do aktualności

GUS zaprasza do udziału w badaniu ankietowym pt. uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach PKZ

Celem badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach (prywatnych lub służbowych) członków gospodarstw domowych w III kwartale 2023 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy m.in o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.

2023-10-05, 15:22

Przejdź do aktualności

Bezpłatne warsztaty ze spółdzielni energetycznych dla rolników i przedsiębiorców rolnych

10 października cykl zawita do Wrocławia (warsztaty stacjonarne w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego).

2023-10-05, 14:45

Przejdź do aktualności

Ogólnopolski Test Dysleksji, 5-10.10.2023r.

Jest to wydarzenie bezpłatne, adresowane do uczniów szkół podstawowych i średnich, od 4 klasy szkoły podstawowej wzwyż. Do rozwiązania testu wystarczy smartfon z dostępem do internetu.

2023-10-04, 11:08

Przejdź do aktualności

Bitwa o remizy - modernizacje remiz dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej

W każdym powiecie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzyma 1 milion złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.

2023-10-03, 8:04

Przejdź do aktualności

KRUS o wypadkach - działania Kasy w zapobieganiu wypadkom przy pracy rolniczej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oleśnicy w okresie od stycznia do września 2023 roku przyjęła 15 zgłoszeń wypadków, które zgłosili rolnicy z powiatu oleśnickiego, tj. o 10 mniej, niż w analogicznym okresie 2022 roku. Najwięcej zgłoszonych wypadków było związanych z upadkami osób podczas wykonywania pracy na terenie gospodarstwa.

2023-10-02, 11:00

Przejdź do aktualności

W czerwcu bieżącego roku ruszyła pierwsza odsłona rządowego portalu edukacja.gov.pl

Edukacja.gov.pl to platforma przekazująca kompleksową wiedzę na temat oferty edukacyjnej w Polsce, w tym szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni. Docelowo usługa będzie umożliwiała zaplanowanie ścieżki edukacyjnej, już od samego początku, skończywszy na edukacji na poziomie akademickim.

2023-09-29, 13:32

Przejdź do aktualności

Webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów "Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Na

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 23 listopada 2023 roku (10:00-11:15).

2023-09-29, 11:45

Przejdź do aktualności

Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego dot. zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscow

Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego nr AB.6740.329.2023.2.AK z dnia 12.09.2023 r. dot. zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowice, dz. nr 270

2023-09-29, 11:29

Przejdź do aktualności

Informacja dot. zapobiegania zakrztuszeniom wśród dzieci

Materiał edukacyjny dotyczący profilaktyki zadławień został oceniony pozytywnie przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.

2023-09-25, 7:58

Przejdź do aktualności

Potrzebujesz szybkiego internetu? Zgłoś to na stronie internet.gov.pl

Więcej na stronie https://internet.gov.pl/

2023-09-20, 13:14

Przejdź do aktualności

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! Kampania społeczna 2023/2024

Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz "Zaproś kominiarza".

2023-09-20, 9:36

Przejdź do aktualności

Trenuj z wojskiem – sam i w grupie

Projekt bezpłatnych szkoleń wojskowych w całej Polsce trwa od września do końca października. Hasłem tej edycji jest „Trenuj z wojskiem – sam i w grupie”. Otwieramy się jeszcze szerzej i zapraszamy do udziału ochotników indywidualnych, ale przede wszystkim grupy. Mogą to być dowolne środowiska – urzędy, stowarzyszenia, związki, zakłady pracy, firmy, kluby, itd. Wszyscy będą mile widziani w naszych jednostkach wojskowych.

2023-09-13, 8:38

Przejdź do aktualności

Gmina Oleśnica - ciekawostki statystyczne

Urząd Statystyczny we Wrocławiu przesyła wybrane Ciekawostki statystyczne dotyczące Państwa gminy. Dane (według stanu na dzień 31 marca 2021) pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

2023-09-13, 8:22

Przejdź do aktualności

Konkurs Rady Kobiet w rolnictwie pn. „Kobiety dla Polskiej Wsi”

KRUS uczestniczy w organizacji konkursu Rady Kobiet w rolnictwie pn. „Kobiety dla Polskiej Wsi”. Członkiem Rady Kobiet jest również Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik. Konkurs obejmuje kilka kategorii, m.in. „Kobieta Ambasador bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym”, która bezpośrednio wpisuje się działalność ustawową Kasy.

2023-09-06, 9:11

Przejdź do aktualności

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. płatności dla małych gospodarstw

W terminie do 31 sierpnia br. rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

2023-08-28, 14:01

Przejdź do aktualności

Medale ,, Za zasługi dla obronności kraju dla rodziców żołnierzy"

Złote i srebrne Medale ,, Za zasługi dla obronności kraju dla rodziców żołnierzy" może nadać Minister Obrony Narodowej.

2023-08-28, 8:50

Przejdź do aktualności

Bezpieczeństwo podczas sezonowych prac polowych

Okres trwających prac żniwnych w powiecie oleśnickim płynnie zazębia się z okresem zbioru średnio wczesnych ziemniaków, a co za tym idzie występują wzmożone prace polowe. Dobra organizacja i stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, to podstawy do uniknięcia wypadku przy pracy rolniczej.

2023-08-22, 11:16

Przejdź do aktualności

List Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik z okazji dożynek

Dożynki są nie tylko Świętem Plonów, ale również doskonałą okazją do uhonorowania Waszej ciężkiej pracy. Efektem Waszych codziennych wysiłków na polach, w gospodarstwach i sadach, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, są produkty, którymi możemy się cieszyć. Jesteście nie tylko gospodarzami, ale również strażnikami kultury wiejskiej, o czym świadczy liczny udział w wielu lokalnych przedsięwzięciach.

2023-08-22, 11:11

Przejdź do aktualności

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości przez Polskie

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego nr IF-PP.747.63.2023.BZK dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

2023-08-07, 11:49

Przejdź do aktualności

Nabór wniosków w Programie Stypendiów Pomostowych

Przypomnienie o naborze wniosków o rekomendację w Programie Stypendiów Pomostowych. Projekt adresowany jest do tegorocznych maturzystów z małych miejscowości.

2023-07-17, 10:17

Przejdź do aktualności

Obwieszczenie dotyczące budowy linii 400 kV relacji Dobrzeń- nacięcie linii Pasikurowice-Ostrów

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-PP.747.63.2023.BZK, dotyczące budowy linii 400 kV relacji Dobrzeń- nacięcie linii Pasikurowice-Ostrów

2023-07-13, 8:41

Przejdź do aktualności

KRUS o wypadkach przy pracy rolniczej w I półroczu 2023 oraz świadczeniu dla sołtysów.

KRUS o wypadkach przy pracy rolniczej w I półroczu 2023 oraz świadczeniu dla sołtysów.

2023-07-12, 13:11

Przejdź do aktualności

Visegrad 4 Bicycle Race - Grand Prix Polski

Po raz kolejny wyścig kolarski przejedzie szosami Gminy Oleśnica

Przejdź do wydarzenia

PFRON: Masz pytania? Zadzwoń na infolinię iPFRON+

Poznaj iPFRON+
Jeżeli nie wziąłeś udziału w szkoleniu z iPFRON+, a chciałbyś poznać nowy system wprowadzany przez PFRON to cały czas masz okazję nauczyć się jego obsługi. Wystarczy, że wejdziesz na kanał Youtube iPFRON+, https://www.youtube.com/@ipfronplus/playlists i wybierzesz przygotowaną dla Ciebie playlistę.

2023-07-06, 13:39

Przejdź do aktualności

Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Informujemy, że na naszej stronie internetowej publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

2023-06-27, 10:49

Przejdź do aktualności

Stypendia Pomostowe czekają na maturzystów!

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) serdecznie zaprasza tegorocznych maturzystów do ubiegania się o Stypendia Pomostowe na I rok studiów. Właśnie ruszył nabór wniosków o rekomendację, które umożliwiają staranie się o stypendia w wysokości 7000 zł.

2023-06-21, 11:50

Przejdź do aktualności

Weź udział w badaniu GUS i zmieniaj polskie rolnictwo!

Szanowni Rolnicy! Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dotyczące gospodarstw rolnych.

2023-06-16, 9:49

Przejdź do aktualności

KRUS o zapobieganiu wypadkom przy pracy rolniczej

Wypadki przy użyciu maszyn i urządzeń rolniczych stanowią w statystykach KRUS znaczną grupę zdarzeń. Wprowadzanie do pracy nowoczesnych maszyn niewątpliwie ułatwia pracę w gospodarstwie rolnym. Jednak niewłaściwa ich eksploatacja, niestosowanie się do instrukcji obsługi, pośpiech w pracy, nieuwaga prowadzą do wypadków, często tych najgroźniejszych w skutkach.

2023-06-14, 12:27

Przejdź do aktualności