Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek nr 136/12 i 136/14 w Nowej Ligocie. [NIEROZSTRZYGNIĘTY]

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działki nr 136/12 i 136/14 położone w obrębie Nowa Ligota, Gmina Oleśnica.

2023-10-10, 14:25

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 424/4 położonej w Ligocie Małej. [NIEROZSTRZYGNIĘTY]

Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki nr 424/4 położonej we wsi Ligota Mała.

2023-10-10, 14:11

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działek położonych w Ligocie Polskiej. [NIEROZSTRZYGNIĘTY]

Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek nr 300/30 i 300/34 do 300/40 każda wraz z udziałem po 1/22 części w działce nr 300/41, obręb Ligota Polska.

2023-10-10, 13:53

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż niezabudowanych działek położonych w Ligocie Polskiej.

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek nr 300/30, 300/31 i 300/34 do 300/40 każda wraz z udziałem po 1/22 części w działce nr 300/41, obręb Ligota Polska.

2023-08-16, 15:36

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży udziału wynoszącego 1/4 części w działce nr 192 położonej w obrębie Zarzysko.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału wynoszącego 1/4 części w działce nr 192 położonej w obrębie Zarzysko, Gmina Oleśnica.

2023-08-16, 15:24

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działek nr 136/12, 136/13 i 136/14 w Nowej Ligocie.

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działki nr 136/12, 136/13 i 136/14 położone w obrębie Nowa Ligota, Gmina Oleśnica.

2023-08-16, 14:37

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działki nr 308/10 położonej we wsi Poniatowice.

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 308/10 położonej we wsi Poniatowice.

2023-08-16, 14:13

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki nr 424/4 położonej we wsi Ligota Mała.

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki nr 424/4 położonej we wsi Ligota Mała.

2023-08-16, 13:31

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 114/6 położonej w obrębie Krzeczyn.

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki nr 114/6 położonej w obrębie Krzeczyn.

2023-08-16, 12:18

Przejdź do aktualności