Dolnośląska Cyklostrada w gminie Oleśnica – spotkanie robocze w Urzędzie

Jedna z tras Dolnośląskiej Cyklostrady (Trasa Kamienna) poprowadzona zostanie przez Nieciszów i Dąbrowę

2024-05-23, 12:54

Przejdź do aktualności

Rozwój edukacji przedszkolnej - partnerstwo 7 gmin

22 maja w Urzędzie Gminy Oleśnica odbyło się robocze spotkanie dotyczące projektu pt. „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długołęka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina”

2024-05-22, 15:06

Przejdź do aktualności

Wyniki loterii "Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica"

Wyniki loterii "Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica"

2024-05-17, 14:18

Przejdź do aktualności

Dofinansowanie dla szkół gminnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Pozyskano dofinansowanie dla szkół podstawowych z obwodu Gminy Oleśnica w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

2024-05-16, 10:20

Przejdź do aktualności

Umowa na „Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia IV oddziału żłobka" podpisana

Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe w pomieszczeniach Gminnego Żłobka oraz wykonanie miejsca spotkań integracyjnych (plac zabaw).

2024-04-18, 10:48

Przejdź do aktualności

4 kolejne wyświetlacze radarowe w gminie Oleśnica

Urządzenia trafiły do Boguszyc (2 sztuki) i do Smardzowa (2 sztuki)

2024-04-15, 13:27

Przejdź do aktualności

Odbiór przebudowanej drogi wewnętrznej dz. nr 107 w Piszkawie.

Koszt zadania to 634 000 zł, a jego Wykonawcą była firma TOM TRANS Tomasz Walczak z Oleśnicy.

2024-04-04, 13:39

Przejdź do aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej i chodnika w miejscowości Dąbrowa

Obie inwestycje ruszyły w jednym czasie

2024-03-20, 14:05

Przejdź do aktualności

Otwarcie elektronicznej altany odpadowej w Gminie Oleśnica

Informacja o otwarciu elektronicznej altany odpadowej w Gminie Oleśnica

2024-03-19, 9:35

Przejdź do aktualności

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowice

To kolejne przedsięwzięcie z Pakietu Drogowego

2024-01-02, 13:13

Przejdź do aktualności

Składanie wniosków o dowód osobisty - ważna informacja

28 grudnia krótszy czas na składanie wniosków o dowód osobisty

2023-12-27, 9:58

Przejdź do aktualności

Przewozy Komunikacji Autobusowej Gminy Oleśnica objęte dopłatą w 2024 roku

Pozwala to na przejechanie ponad 575 000 km po trasach gminnych i zabezpiecza potrzeby na rok przyszły

2023-12-14, 11:21

Przejdź do aktualności

Wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”

Gmina Oleśnica zajęła wysokie 7 miejsce w województwie dolnośląskim, w rankingu „Gmina Dobra do Życia”, w kategorii gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.

2023-12-11, 10:55

Przejdź do aktualności

Dolnośląska Cyklostrada z przebiegiem przez teren gminy Oleśnica.

Przez Nieciszów i Dąbrowę poprowadzona zostanie jedna z tras Dolnośląskiej Cyklostrady.

2023-12-08, 14:33

Przejdź do aktualności

Podpisano umowę na „Budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sokołowice”

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego o długości około 700 m (I Etap) z poboczami wzdłuż istniejącej drogi powiatowej nr 1474D

Przejdź do artykułu