Informacja o bezpłatnym publicznym transporcie na wybory w dniu 9 czerwca 2024 r

9 czerwca 2024 r., w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, będzie zorganizowany bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców do lokali wyborczych.
Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica (KAGO) - w dniu wyborów - zapewnia transport osób ujętych w spisie wyborców do lokali i transport powrotny.
Siedem linii komunikacyjnych KAGO (G1 - G7), podczas dwóch pełnych kursów, zabierze wyborców z wszystkich wsi, osad, kolonii i przysiółków oddalonych od lokali wyborczych o 1,5 km.

2024-05-28, 10:02

Przejdź do aktualności

31 maja kasa Urzędu nieczynna

Wpłat należności można dokonywać na rachunki bankowe Urzędu.

2024-05-23, 10:31

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty pn: „Warsztaty dla dzieci z okazji Dnia Matki".

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pn: „Warsztaty dla dzieci z okazji Dnia Matki”.

2024-05-08, 10:09

Przejdź do aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Ogłoszenie Wójta Gminy Oleśnica o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 7 maja 2024 r.

2024-05-07, 16:07

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Wiosenne warsztaty"

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Wiosenne warsztaty”

2024-05-07, 14:11

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: Warsztaty dla dzieci z okazji Dnia Matki.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: Warsztaty dla dzieci z okazji Dnia Matki.

2024-04-30, 11:16

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: „Wiosenne warsztaty".

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: „Wiosenne warsztaty”.

2024-04-25, 11:46

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania pn.: „Dzień Ziemi w Sokołowicach".

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Dzień Ziemi w Sokołowicach”.

2024-04-25, 11:32

Przejdź do aktualności

2 maja kasa Urzędu nieczynna

Wpłat należności można dokonywać na rachunki bankowe Urzędu

2024-04-24, 13:53

Przejdź do aktualności

Informacja dotycząca załatwiania spraw w UGO w dniu 26 kwietnia

W dniu 26 kwietnia 2024 r. (piątek) w tut. Urzędzie sprawy związane z dowodami osobistymi, ewidencją ludności
oraz działalnością gospodarczą będą załatwiane do godziny 10.

2024-04-24, 11:45

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn. „Dzień Ziemi w Sokołowicach”.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Dzień Ziemi w Sokołowicach”.

2024-04-17, 16:03

Przejdź do aktualności

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 126, obręb Spalice, gmina Oleśnica oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 297/115, 522/1, 523/3, 110/1, 556/1, 556/2 i części działki nr 478 obrębu Smolna, w gminie Oleśnica.

2024-04-16, 7:00

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty na „Zorganizowanie 5 Memoriału Lekkoatletycznego płk. Wiesława Kiryka"

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zorganizowanie 5 Memoriału Lekkoatletycznego płk. Wiesława Kiryka w Oleśnicy”.

2024-04-09, 14:07

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pn: „Rodzinne Żuru Warzenie”

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pn: „Rodzinne Żuru Warzenie” – warsztaty edukacyjno-integracyjne

2024-04-05, 12:31

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: „Rodzinne Żuru Warzenie” – warsztaty

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: „Rodzinne Żuru Warzenie” – warsztaty edukacyjno-integracyjne.

2024-04-05, 12:23

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych uzależnieniami z terenu gminy Oleśnica

2024-04-05, 9:22

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania pn." Zorganizowanie 5 Memoriału Lekkoatletycznego płk Wiesława Kiryka"

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Zorganizowanie 5 Memoriału Lekkoatletycznego płk Wiesława Kiryka w Oleśnicy”

2024-03-26, 11:23

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: „Uszyjmy Święta ze Smakiem"

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Uszyjmy Święta ze Smakiem” – kulinarne warsztaty edukacyjno-integracyjne z KGW i OSP

2024-03-01, 13:09

Przejdź do aktualności

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych"

Obchody w gminie Oleśnica

2024-02-28, 13:33

Przejdź do aktualności

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie organizacji wypoczynku letniego

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oleśnica na lata 2022-2025 w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych uzależnieniami z terenu gminy Oleśnica

 

2024-02-27, 12:48

Przejdź do aktualności

Utrudnienia w ruchu drogowym w dniach 28 luty - 9 marca 2024 r.

W związku ze zgłoszoną organizacją Zgromadzenia pod nazwą: Ogólnopolski Protest Rolników, które ma się odbyć w dniach od 28 lutego 2024 r. od godz. 10.00 do 9 marca 2024 r., informujemy o możliwych utrudnieniach w ruchu drogowym. Zgromadzenie ma się odbyć na drodze nr 340 (Węzeł Dąbrowa Oleśnicka).

2024-02-26, 13:32

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: „Uszyjmy Święta ze Smakiem”

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: „Uszyjmy Święta ze Smakiem” – kulinarne warsztaty edukacyjno-integracyjne z KGW i OSP

2024-02-22, 14:43

Przejdź do aktualności

Odprowadzanie wód opadowych z posesji

Obowiązki odprowadzania wód gruntowych z posesji

2024-02-06, 14:19

Przejdź do aktualności

Utrudnienia w ruchu drogowym w dniach 9 - 19 luty 2024 r

W związku ze zgłoszoną organizacją Zgromadzenia pod nazwą: Ogólnopolski Protest Rolników, które ma się odbyć w dniach od 9 lutego 2024 r. od godz. 10.00 do 19 lutego 2024 r., informujemy o możliwych utrudnieniach w ruchu drogowym. Zgromadzenie ma się odbyć na następujących odcinkach: droga krajowa nr 25 (Węzeł Gęsia Górka) oraz droga nr 373 do Ronda, droga nr 340 (Węzeł Dąbrowa Oleśnicka), droga: działka nr ewid. 349/9 (obręb Cieśle - Węzeł Cieśle).

2024-02-06, 14:17

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na udzielenie dotacji na rozwój sportu na terenie Gminy Oleśnica

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Oleśnica


2024-02-06, 13:34

Przejdź do aktualności

Zwrot podatku akcyzowego 2024

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT.

2024-01-31, 11:43

Przejdź do aktualności

Dziś odbędzie się Ogólnopolski Protest Rolników

W związku ze zgłoszoną organizacją Zgromadzenia pod nazwą: Ogólnopolski Protest Rolników, które ma się odbyć w dniu 24 stycznia 2024 r. w godz. od 12.00 do 14.00, informujemy o możliwych utrudnieniach w ruchu drogowym. Zgromadzenie ma się odbyć na drodze krajowej nr 25, na odcinku: od ronda w miejscowości Spalice w kierunku Ostrowiny.

2024-01-24, 8:07

Przejdź do aktualności

Kwalifikacja Wojskowa 2024

Kwalifikacja Wojskowa 2024 na terenie Gminy Oleśnica

2024-01-23, 8:34

Przejdź do aktualności

GOPS: Dodatek osłonowy w 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy informuje, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć w terminie do 30.04.2024 r. w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 78, 56-400 Oleśnica, pokój nr 3 (I piętro) w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:00-15:00, środa 7:00-17:00 lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: /GOPSOLESNICA/SkrytkaESP

2024-01-22, 13:39

Przejdź do aktualności

Konkurs ofert o udzielenie dotacji na rozwój sportu na terenie Gminy Oleśnica

Ogłoszenie Wójta Gminy Oleśnica z dnia 4 stycznia 2024 r. o możliwości składania ofert o udzielenie dotacji na rozwój sportu na trenie Gminy Oleśnica

2024-01-04, 10:56

Przejdź do aktualności

Loteria Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica 2024

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Oleśnica i w deklaracji PIT za 2023 r. wskażesz miejscowość z terenu Gminy, możesz wziąć udział w loterii i wygrać jedną z trzech nagród: 2500 zł, 5000 zł, 10000 zł

2024-01-03, 11:05

Przejdź do aktualności

Kasa UG nieczynna w dniach 29.12.2023 - 02.01.2024 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 29.12.2023 - 02.01.2024 r. kasa Urzędu Gminy Oleśnica będzie nieczynna.
Wpłat można dokonywać na rachunki bankowe gminy.
Przepraszamy za utrudnienia.

2023-12-28, 15:33

Przejdź do aktualności

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne informuje o przerwie dostawy wody w miejscowości Bogusławice

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Boguszycach informuje, że z powodu rozbudowy sieci wodociągowej w dniu 14.12.2023 r. (czwartek) w godzinach 09:00 - 13:00 w miejscowości Bogusławice wystąpią przerwy w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.

2023-12-13, 10:54

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: „Świąteczne dekoracje”

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Świąteczne dekoracje” – bożonarodzeniowe, rękodzielnicze warsztaty edukacyjno-integracyjne

2023-12-12, 10:41

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: „Rodzinne Tradycje Bożonarodzeniowe”

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rodzinne Tradycje Bożonarodzeniowe” – warsztaty kulinarno - rękodzielnicze

2023-12-12, 9:47

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: „Bożonarodzeniowe tradycje rodzinne”

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Bożonarodzeniowe tradycje rodzinne” – warsztaty edukacyjno-integracyjne

2023-12-12, 9:23

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na ławników do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy na kadencję 2024-2027.

2023-12-11, 15:21

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: „Świąteczne gotowanie, pierniki, wędzonki”

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:
„Świąteczne gotowanie, pierniki, wędzonki” – warsztaty edukacyjno-integracyjne

2023-12-11, 11:07

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: Projekt „Bożonarodzeniowe tradycje rodzinne”

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Projekt „Bożonarodzeniowe tradycje rodzinne”- warsztaty edukacyjno-integracyjne

2023-12-11, 10:22

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania pn.: „Mikołaj nie tylko dla dzieci"

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Projekt „Mikołaj nie tylko dla dzieci”

2023-12-06, 16:09

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: Bajkowe święta–warsztaty

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Bajkowe święta – warsztaty

2023-12-06, 14:39

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.:„Świąteczne dekoracje"

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: Projekt „Świąteczne dekoracje”

2023-12-05, 14:51

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Święta idą święta"

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Święta idą święta”.

2023-12-05, 11:09

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie o wyborze oferty pod nazwą: „Warsztaty Bożonarodzeniowe”.

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Warsztaty Bożonarodzeniowe”.

2023-12-05, 10:39

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: „Świąteczne gotowanie, pierniki, wędzonki”

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: „Świąteczne gotowanie, pierniki, wędzonki” – warsztaty edukacyjno-integracyjne

2023-12-04, 12:28

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: „Bożonarodzeniowe tradycje rodzinne”.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: „Bożonarodzeniowe tradycje rodzinne” – warsztaty edukacyjno-integracyjne.

2023-12-04, 12:05

Przejdź do aktualności

Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.:„Rodzinne Tradycje Bożonarodzeniowe”

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.:„Rodzinne Tradycje Bożonarodzeniowe” – warsztaty kulinarno - rękodzielnicze

2023-12-04, 11:40

Przejdź do aktualności

Otwarcie Pracowni Orange

Zapraszamy na uroczyste otwarcie Pracowni Orange, która powstała tuż przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguszycach 118a.

Przejdź do wydarzenia

Wszechstock - święto wolontariatu

Dzielisz z nami pasję do kultury? Chcesz współorganizować razem z nami wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne, podczas których masz szansę zdobywać

Przejdź do wydarzenia