Bogusławice

Miejscowość (sołectwo) w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w południowej części gminy wiejskiej Oleśnica. Położona jest wzdłuż drogi powiatowej, oddalona od Oleśnicy o 5.9 km, od Wrocławia o 32 km i 13.1 km od Bierutowa. Wieś Bogusławice znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej we Wszechświętem. Na terenie miejscowości funkcjonuje Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica. Od 2020 r. w Bogusławicach działa Koło Gospodyń Wiejskich. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w sołectwie zameldowanych było 396 osób.

Osoba do kontaktu: Sołtys - Tomasz Domal

Numer telefonu: 506 720 118

Email: tomasz.domal@olesnica.wroc.pl


Boisko sportowe
Boisko sportowe w Bogusławicach
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny w Bogusławicach
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny w Bogusławicach
Bele słomy
Bele słomy, Bogusławice
Świetlica wiejska
Świetlica wiejska w Bogusławicach
Tablica informacyjna
Tablica informacyjna, Bogusławice
Przystanek autobusowy
Przystanek autobusowy w Bogusławicach
Dawny Pałac
Dawny Pałac w Bogusławicach
Krzyż Misyjny
Krzyż Misyjny w Bogusławicach
Pola wokół Bogusławic
Pola wokół Bogusławic