Ligota Mała

Miejscowość (sołectwo) w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w południowej części gminy wiejskiej Oleśnica. Oddalona od Oleśnicy o 10.2 km, od Wrocławia o 35 km i 19.7 km od Bierutowa. Na terenie Ligoty Małej jest Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Ligocie Małej, do której uczęszczają dzieci z sołectwa oraz okolicznych miejscowości. W sołectwie znajduje się również Ochotnicza Straż Pożarna. Na terenie miejscowości funkcjonuje Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica. W Ligocie Małej od 2021 r. działa Koło Gospodyń Wiejskich. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zameldowanych w sołectwie było 817 osób.

Osoba do kontaktu: Sołtys - Grzegorz Szymański

Numer telefonu: 509065954

Email: grzegorz.szymanski@olesnica.wroc.pl


Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa, Sołectwo Ligota Mała
Świetlica wiejska
Świetlica wiejska, Sołectwo Ligota Mała
Kolorowy przystanek
Kolorowy przystanek, Sołectwo Ligota Mała
Plac zabaw
Plac zabaw, Sołectwo Ligota Mała
Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa, Sołectwo Ligota Mała
Przydrożna kapliczka
Przydrożna kapliczka w Ligocie Małej
Kościół
Kościół, Sołectwo Ligota Mała
Dyniobranie
Dyniobranie, Sołectwo Ligota Mała