Nowoszyce

Miejscowość (sołectwo) w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w południowej części gminy wiejskiej Oleśnica. Położona jest wzdłuż drogi powiatowej, oddalona od Oleśnicy o 8.1 km, od Wrocławia o 37 km i 10 km od Bierutowa. Miejscowość Nowoszyce znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej we Wszechświętem. Na terenie miejscowości funkcjonuje Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w sołectwie zameldowanych było 237 osób.

Osoba do kontaktu: Sołtys - Andrzej Hamarowski

Numer telefonu: 511 987 921

Email: andrzej.hamarowski@olesnica.wroc.pl


Pola wokół miejscowości
Pola wokół miejscowości, Sołectwo Nowoszyce
Bloki mieszkalne
Bloki mieszkalne, Sołectwo Nowoszyce
Droga wewnętrzna w stronę Wszechświętego
Droga wewnętrzna w stronę Wszechświętego, Nowoszyce
Wjazd do miejscowości od strony Wyszogrodu
Wjazd do miejscowości od strony Wyszogrodu, Sołectwo Nowoszyce
Jeden z domów mieszkalnych
Jeden z domów mieszkalnych, Sołectwo Nowoszyce
Krzyż Misyjny
Krzyż Misyjny, Sołectwo Nowoszyce
Boisko sportowe
Boisko sportowe, Sołectwo Nowoszyce
Świetlica wiejska
Świetlica wiejska, Sołectwo Nowoszyce
Siłownia zewnętrzna
Siłownia zewnętrzna, Sołectwo Nowoszyce
Plac zabaw
Plac zabaw, Sołectwo Nowoszyce
Wjazd do miejscowości od strony Gręboszyc
Wjazd do miejscowości od strony Gręboszyc, Sołectwo Nowoszyce
Wyjazd z miejscowości
Wyjazd z miejscowości, Sołectwo Nowoszyce