Spalice

Miejscowość (sołectwo) w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w środkowej części gminy wiejskiej Oleśnica. Oddalona od Oleśnicy o 2.1 km, od Wrocławia o 31 km i 26,9 km od Sycowa. Wieś Spalice znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica im. A. Mickiewicza w Oleśnicy. Na terenie miejscowości funkcjonuje Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica. W sołectwie od 2019 r. działa Koło Gospodyń Wiejskich. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zameldowanych w sołectwie było 869 osób.

Osoba do kontaktu: Sołtys - Marcin Korzępa

Numer telefonu: 600 339 911

Email: marcin.korzepa@olesnica.wroc.pl


Wjazd do miejscowości od strony Oleśnicy
Wjazd do miejscowości od strony Oleśnicy, Sołectwo Spalice
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie, Sołectwo Spalice
Ścieżka rowerowa
Ścieżka rowerowa, Sołectwo Spalice
Zabudowa szeregowa
Zabudowa szeregowa, Sołectwo Spalice
Ulica Dębowa
Ulica Dębowa, Sołectwo Spalice
Staw hodowlany
Staw hodowlany, Spalice
Serce na nakrętki
Serce na nakrętki, Spalice
Zabudowa szeregowa
Zabudowa szeregowa, Spalice