Świerzna

Miejscowość (sołectwo) w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w południowej części gminy wiejskiej Oleśnica. Oddalona od Oleśnicy o 5.5 km, od Wrocławia o 35 km i 12.1 km od Bierutowa. Wieś Świerzna znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej we Wszechświętem. Na terenie miejscowości funkcjonuje Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica. Od 2019 r. w Świerznej działa Koło Gospodyń Wiejskich. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w sołectwie zameldowanych było 318 osób.

Osoba do kontaktu: Sołtys - Roman Strug

Numer telefonu: 781 294 877

Email: roman.strug@olesnica.wroc.pl


Kościół
Kościół, Sołectwo Świerzna
Ruiny pałacu w Świerznej
Ruiny pałacu w Świerznej, Sołectwo Świerzna
Wietrzna stajnia
Wietrzna stajnia, Sołectwo Świerzna
Widok na kościół
Widok na kościół, Sołectwo Świerzna
Droga w stronę świetlicy wiejskiej
Droga w stronę świetlicy wiejskiej, Sołectwo Świerzna
Wjazd do Świerznej od strony drogi wojewódzkiej nr 451
Wjazd do Świerznej od strony drogi wojewódzkiej nr 451
Przejazd kolejowy
Przejazd kolejowy, Świerzna
Jedno z zabudowań gospodarczych
Jedno z zabudowań gospodarczych, Świerzna
Aleja dojazdowa do jednego z domów mieszkalnych
Aleja dojazdowa do jednego z domów mieszkalnych, Świerzna
Świetlica wiejska
Świetlica wiejska w Świerznej
Ruiny pałacu w Świerznej
Ruiny pałacu w Świerznej
Pola wokół Świerznej
Pola wokół Świerznej
Pola wokół Świerznej
Pola wokół Świerznej
Widok na kościół
Widok na kościół w Świerznej
Polna droga ze Świerznej w kierunku Oleśnicy
Polna droga ze Świerznej w kierunku Oleśnicy
Wietrzna stajnia
Wietrzna stajnia, Sołectwo Świerzna
Boisko sportowe
Boisko sportowe, Sołectwo Świerzna
Plac zabaw
Plac zabaw, Sołectwo Świerzna
Siłownia zewnętrzna
Siłownia zewnętrzna, Sołectwo Świerzna
Wiata przy świetlicy
Wiata przy świetlicy, Sołectwo Świerzna
Krzyż Misyjny
Krzyż Misyjny, Sołectwo Świerzna
Przystanek autobusowy
Przystanek autobusowy, Sołectwo Świerzna
Rondo w Świerznej
Rondo w Świerznej, Sołectwo Świerzna
Przystanek autobusowy przy drodze w stronę Oleśnicy
Przystanek autobusowy przy drodze w stronę Oleśnicy, Sołectwo Świerzna