Zimnica

Miejscowość (sołectwo) w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w południowej części gminy wiejskiej Oleśnica. Oddalona od Oleśnicy o 7.1 km, od Wrocławia o 35 km i 16.7 km od Bierutowa. Wieś Zimnica znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Smolnej. Na terenie miejscowości funkcjonuje Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zameldowanych w sołectwie było 167 osób.

Osoba do kontaktu: Sołtys - Piotr Zimiński

Numer telefonu: 889 468 823

Email: piotr.ziminski@olesnica.wroc.pl


Gospodarstwo
Gospodarstwo, Sołectwo Zimnica
Wjazd do miejscowości
Wjazd do miejscowości, Sołectwo Zimnica
Centrum miejscowości
Centrum miejscowości, Sołectwo Zimnica
Plac zabaw
Plac zabaw, Sołectwo Zimnica
Droga w stronę Zimnicy
Droga w stronę Zimnicy, Sołectwo Zimnica
Świetlica wiejska
Świetlica wiejska, Sołectwo Zimnica
Kolorowy przystanek
Kolorowy przystanek, Sołectwo Zimnica
Dom mieszkalny
Dom mieszkalny, Sołectwo Zimnica
Krzyż Pokutny
Krzyż Pokutny, Sołectwo Zimnica
Gospodarstwo
Gospodarstwo, Sołectwo Zimnica
Kapliczka
Kapliczka, Sołectwo Zimnica
Obiekt sportowy
Obiekt sportowy, Sołectwo Zimnica