Boguszyce Osiedle

Sołectwo (Rzędów - przysiółek wsi Boguszyce) w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w północnej części gminy wiejskiej Oleśnica. Oddalone od Oleśnicy o 3 km, od Wrocławia o 32 km i 13.9 km od Twardogóry. Wieś Boguszyce Osiedle znajdują się w obwodzie Szkoły Podstawowej Gminy Oleśnica im. A. Mickiewicza w Oleśnicy. Na terenie sołectwa funkcjonuje Komunikacja Autobusowa Gminy Oleśnica. W Boguszycach Osiedle siedzibę posiadają Gminny Ośrodek Kultury, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o. oraz Gminna Biblioteka Publiczna. W Boguszycach Osiedle od 2022 r. działa Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Oleśnica oraz od 2023 r. Klub sportowy. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zameldowanych w sołectwie było 664 osób.

Osoba do kontaktu: Sołtys - Mieczysław Moś

Numer telefonu: 669 427 106

Email: mieczyslaw.mos@olesnica.wroc.pl


Kolorowy przystanek
Kolorowy przystanek, Sołectwo Boguszyce Osiedle
Biblioteka
Biblioteka, Sołectwo Boguszyce Osiedle
Boisko piłkarskie
Boisko piłkarskie, Sołectwo Boguszyce Osiedle
Pałac
Pałac, Boguszyce Osiedle
Kaplica
Kaplica, Boguszyce Osiedle
Budynek dawnego PGR-u
Budynek dawnego PGR-u, Boguszyce Osiedle
Biblioteka plenerowa
Biblioteka plenerowa, Boguszyce Osiedle
Budynki mieszkalne
Budynki mieszkalne, Boguszyce Osiedle
Wiata przy boisku sportowym
Wiata przy boisku sportowym, Boguszyce Osiedle
Plac zabaw
Plac zabaw, Boguszyce Osiedle
Siedziba Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Siedziba Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Boguszyce Osiedle
Świetlica wiejska
Świetlica wiejska, Boguszyce Osiedle
Krzyż Misyjny
Krzyż Misyjny, Boguszyce Osiedle