Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / ZATRUDNIENIE

SOO.0152-174/10


ZARZĄDZENIE NR 174/10
WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 18 marca 2010 r.

 w sprawie przyznania ryczałtu dla Pani Katarzynie Ściesielskiej — podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska.


Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Pani Katarzynie Ściesielskiej – podinspektorowi ds. gospodarki odpadami
i ochrony środowiska miesięczną kwotę 50,00 zł. brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych) na służbowe rozmowy telefoniczne z prywatnego telefonu komórkowego od dnia 1 kwietnia 2010 r.

§ 2. 1. Zwrot kosztów używania w celach służbowych telefonu komórkowego następuje po uprzednim zawarciu umowy cywilnoprawnej.
2. Miesięczny ryczałt zostanie wypłacony po przedłożeniu oświadczenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/ Marcin Kasina

 
Wprowadził : Urszula Szymańska 2010-03-25 10:03:08
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl