Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / ZATRUDNIENIE

SOO.0152-184/10
 

ZARZĄDZENIE NR 184/10
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 5 listopada 2010 r.

  w sprawie przyznania ryczałtu dla Pana Łukasza Zaręby — podinspektora
ds. gospodarki nieruchomościami.

 

           Na podstawie § 2 pkt 1 lit. b i § 3 ust. 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących
własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się z dniem 5 listopada 2010 r. Panu Łukaszowi Zaręba — podinspektorowi
ds. gospodarki nieruchomościami, miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne/teren gminy
Oleśnica/ w ilości 100 km.

§ 2.1. Zwrot kosztów używania w celach służbowych do jazd lokalnych samochodu osobowego
następuje po uprzednim zawarciu umowy cywilnoprawnej.

2. Miesięczny ryczałt zostanie wypłacony po przedłożeniu oświadczenia.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WÓJT GMINY OLEŚNICA

/-/ Marcin Kasina

 

 

 
Wprowadził : Urszula Szymańska 2010-11-10 08:44:57
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl