Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr LVI/273/10


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA NR LVI/273/10
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 12 listopada 2010r.

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Piszkawa 2010 - 2017”

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się przyjęty na Zebraniu Wiejskim sołectwa Piszkawa dnia 8 listopada 2010 r. „Plan Odnowy Miejscowości Piszkawa 2010-2017” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała NR LIII/257/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Piszkawa 2010 - 2017

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz pełną treść aktu:


Przewodniczący Rady:
/-/Aleksanra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Siednienko 2010-11-16 12:59:22
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl