Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / WYBORY

SOO.0050.18.2011

ZARZĄDZENIE NR 32/11
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie powołania Komisji dokonującej oceny dokumentacji niearchiwalnej.

Na podstawie § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję w celu dokonania oceny i wydzielenia przeznaczonej do  przekazania na makulaturę lub zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej,  której upłynął termin przechowywania. 

2. Ustala się następujący skład osobowy Komisji:

1) Krzysztof Skórzewski  - Przewodniczący Komisji,
2) Agnieszka Kembłowska  - Członek Komisji,
3) Halina Maćkowiak   - Członek Komisji,
4) Halina Przyślak  - Członek Komisji.

§ 2. Komisja działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r.  w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2011-05-24 14:02:14
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl