Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / WYBORY

SOO.0050.69.2011

ZARZĄDZENIE Nr 83/11
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 19.09.2011 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Oleśnica.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182 § 1 pkt 1, i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w zw. z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345), Wójt Gminy Oleśnica, zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w stałych obwodach głosowania
do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.,
w następującym składzie:

1) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Oleśnicy, w Urzędzie Gminy Oleśnica, 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica:
1) Paulina Karolina Gieroń - osoba wskazana przez Wójta,
2) Ludwika Maria Pacholak,
3) Zbigniew Julian Staroń,
4) Daniela Barbara Buraczewska,
5) Anna Stefania Lorenc,
6) Przemysław Adam Wróbel,
7) Katarzyna Łoza-Prostak - osoba uzupełniająca skład komisji, wskazana przez Wójta, spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców

2) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 z siedzibą w Ligocie Małej, w Szkole Podstawowej
w Ligocie Małej, Ligota Mała 15, 56-400 Oleśnica:
1) Agnieszka Małgorzata Chanusiak - osoba wskazana przez Wójta,
2) Dorota Milena Miarka,
3) Milena Brocka,
4) Magdalena Elżbieta Onyśko,
5) Agnieszka Joanna Kozyra,
6) Agnieszka Elżbieta Krzysztofik,
7) Jadwiga Bogusława Damasiewicz

3) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 z siedzibą w Ligocie Polskiej, w Szkole Podstawowej
w Ligocie Polskiej, Ligota Polska 3, 56-400 Oleśnica:
1) Małgorzata Jadwiga Lenart - osoba wskazana przez Wójta,
2) Grażyna Morawska - Mieszała,
3) Piotr Krzysztof Wojtuń,
4) Iwona Mordarska,
5) Marta Lipiec,
6) Monika Kuświk,
7) Jolanta Tracz

4) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 z siedzibą w Boguszycach, w Gminnym Ośrodku Kultury Oleśnica z s. w Boguszycach, Boguszyce 118a, 56-400 Oleśnica:
1) Urszula Anna Szymańska - osoba wskazana przez Wójta,
2) Elżbieta Anna Rylewicz,
3) Janina Kulczak,
4) Joanna Bogumiła Sujecka,
5) Aleksandra Ewa Słotnicka,
6) Agnieszka Waszak,
7) Agnieszka Maria Pieprzyk

5) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 z siedzibą we Wszechświętem, w Szkole Podstawowej
we Wszechświętem, Wszechświęte 16b, 56-400 Oleśnica: 
1) Paweł Łukasz Bojanowski - osoba wskazana przez Wójta,
2) Piotr Franciszek Rylewicz,
3) Stanisław Toporowski,
4) Agata Katarzyna Bułat,
5) Zofia Maria Bernacka,
6) Sebastian Mamrot,
7) Sylwia Pawlik

6) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 z siedzibą w Smolnej, w Szkole Podstawowej w Smolnej, Smolna 70, 56-400 Oleśnica:
1) Dariusz Piotr Rzepka - osoba wskazana przez Wójta,
2) Paweł Samojluk,
3) Katarzyna Anna Kulczak,
4) Jarosław Jerzy Danik,
5) Weronika Natalia Bułat,
6) Dagmara Anna Bielak,
7) Magdalena Rybska

7) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 z siedzibą w Brzezince, w Świetlicy wiejskiej w Brzezince, Brzezinka 19a, 56-400 Oleśnica:
1) Agnieszka Kembłowska - osoba wskazana przez Wójta,
2) Monika Agnieszka Reczuch,
3) Przemysław Kazimierz Mamrot,
4) Katarzyna Janina Krawczyk,
5) Małgorzata Karolak,
6) Stanisław Kazimierz Mamrot,
7) Laura Kołodziejczak

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Składy obwodowych komisji wyborczych podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu Gminy i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Składy poszczególnych komisji są wywieszane również w ich siedzibach.

                                                                                                 Wójt
                                                                                                  /-/Marcin Kasina

 
Wprowadził : Marcin Rzeźnik 2011-09-19 15:13:24
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl