Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / ZATRUDNIENIE

SOO.120.9.2012

ZARZĄDZENIE NR 9/12
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 14 czerwca 2012r.

zmieniające Zarządzenie Nr 5/12 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopad 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz § 15 ust. 1 regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Oleśnica, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 119/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze zarządza się, co następuje:

§ 1.1. W Zarządzeniu Nr 5/12 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Ustala się następujący skład osobowy Komisji:
1) Monika Warszawska – Przewodniczący Komisji,
2) Paweł Łobacz - Członek Komisji,
3) Ewa Rachwał – Członek Komisji,
4) Maciej Syta - Członek Komisji,
5) Mariola Fluder - Członek Komisji,
6) Urszula Szymańska - Sekretarz Komisji.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/ Marcin Kasina

 
Wprowadził : Urszula Szymańska 2012-06-20 13:39:27
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl