Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

ZARZĄDZENIE NR 97/IV/03
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 31 grudnia 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 13 uchwały Nr V/39/03 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2003r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003 zarządzam, co następuje:

§1.Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2.Dokonuje się zmian zakresu i kwot na wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 2

§3.Budżet gminy na rok 2003 po zmianach:

D o c h o d y .............................. 15.759.242,00zł,
W y d a t k i ............................... 16.005.719,00zł,
D e f i c y t b u d ż e t u ................. 246.477,00zł.

§4.Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi .

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica.

WÓJT
(-) Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2005-01-11 21:57:25
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl