Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2001/ grudzień

UCHWAŁA NR LXXIII/246/01
ZARZĄDU GMINY OLEŚNICA
z dnia 29 grudnia 2001 r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2002 rok.


w składzie:
Przewodniczący Zarządu - Andrzej Proszkowski
Z-ca Przewodniczącego Zarządu - Feliks Grudzień
Członkowie: - Jacenty Kawecki
- Waldemar Uba
- Zdzisław Staroń
- Roman Strug
- Marian Słotnicki

Na podstawie art.29 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 155, poz.1014 z późn.zm.), oraz § 1 i § 2 Uchwały Nr 224/XL/01Rady Gminy Oleśnica z dnia 07 grudnia 2001 w sprawie budżetu gminy na rok 2002 , Zarząd Gminy Oleśnica, uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2002 określony w załącznik.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z moca obowiązujacą od dnia 1 stycznia 2002r.

WÓJT
(-) Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Lewański Dariusz 2005-06-08 23:08:30
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl