Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

UCHWAŁA Nr XXXVII/288/06
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia  14 czerwca 2006 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 198 ust. 2 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze zawiera:
1) zestawienie tabelaryczne według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały;
2) część opisową uzasadniającą realizację:
a) przychodów,
b) kosztów działalności,
c) zakresu rzeczowego zadań,
d) przewidywanego wyniku finansowego na koniec roku budżetowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZACY RADY
(-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Lewański Dariusz 2006-06-15 16:27:22
Historia zmian
Zmiana treści : Lewański Dariusz 2006-06-15 godzina 16:37:27
Zmiana treści : Lewański Dariusz 2006-06-19 godzina 08:54:53
Zmiana treści : Lewański Dariusz 2006-06-19 godzina 08:57:50
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl