Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr 71/XVII/95

  
1900
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

UCHWAŁA NR 71/XVII/95
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 10 listopada 1995 r.

w sprawie ustalenia herbu Gminy Oleśnicy.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym ( Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm. )Rada Gminy Oleśnica, nawiązując do tradycji historii Polskich i Śląskich Piastów, tradycji istnienia Ziemi Oleśnickiej i walki o przynależnośc do Korony Polskiej, w oparciu o średniowieczną pieczęć Oleśnicy z 1310 roku

uchwala, co nastepuje:

§ 1. Ustala się herb Gminy Oleśnica.
Wzór i opis herbu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
(-) lek.wet. Krzysztof Sycianko

 
Wprowadził : Jędrysiak Justyna 2006-10-09 11:45:45
Historia zmian
Zmiana treści : Kędziora Piotr 2008-03-06 godzina 09:51:48
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl