Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2011

SOO.120.9.2011

ZARZĄDZENIE NR 17/11
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 4 sierpnia 2011 r.

zmieniające Zrządzenie Nr 177/ 10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zasad zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych.


Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 177/ 10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zasad zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik do Zarządzenia Nr 177/ 10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 20 maja 2010 r. - Zasady zakupu, przy
działu, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
/-/ Marcin Kasina


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Szymańska Urszula 2011-09-06 14:48:34
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl