Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2001

ZARZĄDZENIE Nr 11/2001
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 31 grudnia 2001R.

w sprawie zakładowego planu kont.

Na podstawie art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. -o rachunkowości ( Dz.U. Nr 121 , poz.591 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Min.Fin. z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz.U.Nr 153 , poz.1752 ) zarządzam, co następuje :

§ 1. Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego "Zakładowy plan kont" ustalony załącznikiem.

§ 2. Przyjęte zasady ewidencji zdarzeń obowiązują na czas nieokreślony, z możliwością aktualizacji i modyfikacji wprowadzonej zarządzeniem w formie aneksu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002r.

WÓJT
(-) Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Lewański Dariusz 2005-03-08 10:44:51
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl