Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
  - procedury budżetowe
  - budżet gminy
  - dotacje
  - sprawozdania
  - dług publiczny
  - harmonogramy
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE / dotacje
     
      znaleziono: 37 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2012-12-12 uchwała XXVII/195/12 Rada Gminy
w sprawie udzielenia z budżetu Gminy na 2012 rok dotacji celowej Powiatowi Oleśnickiemu.
2012-10-25 uchwała XXV/171/12 Rada Gminy
w sprawie udzielenia z budżetu Gminy na 2012 rok dotacji celowej Powiatowi Oleśnickiemu.
2012-05-31 uchwała XX/139/12 Rada Gminy
w sprawie udzielenia dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
2012-05-31 uchwała XX/138/12 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
zmieniająca uchwałę Nr LIII/255/10 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.
Dz.U.Woj.Dol z dnia 29.06.2012 r., poz. 2323
2011-11-29 uchwała XIII/90/11 Rada Gminy
w sprawie udzielenia z budżetu Gminy na 2011 rok dotacji celowej Powiatowi Oleśnickiemu.
2011-11-29 uchwała XIII/83/11 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
zmieniającej uchwałę Nr V/17/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
Dz.U.Woj.Dol z dnia 13.12.2011 r., nr 260,poz. 4897
2011-09-15 uchwała XI/65/11 Rada Gminy
w sprawie udzielenia z budżetu Gminy na 2011 rok dotacji celowej Powiatowi Oleśnickiemu.
2011-04-28 uchwała VIII/36/11 Rada Gminy
w sprawie udzielenia dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
2011-03-30 uchwała VII/34/11 Rada Gminy
w sprawie udzielenia dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
2011-01-27 uchwała V/23/11 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
zmieniająca uchwałę Nr LIII/255/10 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.
Dz.U.Woj.Dol Nr 34, poz. 434 z dnia 14 lutego 2011 r.
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl