Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
  - organizacyjne
  - pracy
  - wynagradzania
  - naboru urzędników
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / REGULAMINY
     
      znaleziono: 109 , wyświetlone od 11 do 20
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2011-08-04 zarządzenie 18/11 Kierownik Urzędu
zmieniające Zarządzenie Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009 r.w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica
2011-06-02 zarządzenie 16/11 Kierownik Urzędu
zmieniające Zarządzenie Nr 172/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
2011-05-04 zarządzenie 15/11 Kierownik Urzędu
zmieniające Zarządzenie Nr 169/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oleśnica
2011-03-31 zarządzenie 13/11 Kierownik Urzędu
zmieniające Zarządzenie Nr 169/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 4 lutego 2010 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oleśnica
2011-03-23 zarządzenie 12/11 Kierownik Urzędu
zmieniające Zarządzenie Nr 172/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
2011-03-10 zarządzenie 20/11 Wójt Gminy
w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania podróży służbowych w Urzędzie Gminy Oleśnica.
2011-02-17 zarządzenie 11/11 Kierownik Urzędu
zmieniające Zarządzenie Nr 169/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 4 lutego 2010 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oleśnica.
2011-02-01 zarządzenie 9/11 Kierownik Urzędu
zmieniające Zarządzenie Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica.
2010-12-30 uchwała IV/12/10 Rada Gminy
w sprawie „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”
Dz.U.Woj.Dol Nr 30, poz. 382 z dnia 8 lutego 2011 roku.
2010-12-30 zarządzenie 5/10 Kierownik Urzędu
zmieniające Zarządzenie Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica.
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl