Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
  - procedury budżetowe
  - budżet gminy
  - dotacje
  - sprawozdania
  - dług publiczny
  - harmonogramy
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE / dotacje
     
      znaleziono: 37 , wyświetlone od 11 do 20
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2011-01-27 uchwała V/17/11 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
Dz.U.Woj.Dol Nr 34, poz. 433 z dnia 14 lutego 2011 r.
2010-11-12 uchwała LVI/269/10 Rada Gminy
w sprawie udzielenia z budżetu gminy na 2010 rok pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu.
2010-10-15 uchwała LIV/263/10 Rada Gminy
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Boguszycach na realizację zadania inwestycyjnego.
2010-10-15 uchwała LIV/260/10 Rada Gminy
zmieniająca uchwałę Nr LII/250/10 z dnia 7 września 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
2010-09-30 uchwała LIII/255/10 Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.
Dz.U.Woj.Dol Nr 207,poz. 3213z dnia 5 listopada 2010 r.
2010-09-07 uchwała LII/250/10 Rada Gminy
w sprawie udzielenia dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
2010-07-14 uchwała LI/243/10 Rada Gminy
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wszechświęte 2010 - 2017”
2009-12-22 uchwała XLIII/203/09 Rada Gminy
w sprawie udzielenia z budżetu gminy na 2009 rok pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu.
2009-05-26 uchwała XXXVI/165/09 Rada Gminy
w sprawie udzielenia dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
2008-11-28 uchwała XXVIII/126/08 Rada Gminy
w sprawie udzielenia z budżetu gminy na 2008 rok pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu.
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl