Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2006
     
znaleziono: 114 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2006-12-22 uchwała III/9/06  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bystre.  Dz.U.Woj.Dol Nr 25, poz. 241 z dnia 29.01.2007 r.
2006-12-22 uchwała III/8/06  Rada Gminy
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych dla Gminy Oleśnica na 2007 rok. 
2006-12-22 uchwała III/7/06  Rada Gminy
zmieniająca uchwałę Nr XXVI/168/05 w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta. 
2006-12-22 uchwała III/12/06  Rada Gminy
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Oleśnica. 
2006-12-22 uchwała III/11/06  Rada Gminy
upoważniająca Przewodniczącego Rady Gminy Oleśnica do wykonywania czynności  w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Oleśnica. 
2006-12-22 uchwała III/10/06  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok. 
2006-11-27 uchwała I/6/06  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok. 
2006-11-27 uchwała I/5/06  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  Dz.U.Woj.Dol z 8 grudnia 2006 r. Nr 262,poz.3942
2006-11-27 uchwała I/4/06  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego.  Dz.U.Woj.Dol z 8 grudnia 2006 r. Nr 262,poz.3941
2006-11-27 uchwała I/3/06  Rada Gminy
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Oleśnica oraz wyboru ich składów osobowych. 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl