Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
  - styczeń
  - luty
  - marzec
  - kwiecień
  - maj
  - czerwiec
  - lipiec
  - sierpień
  - wrzesień
  - paĄdziernik
  - listopad
  - grudzień
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 1998
     
znaleziono: 119 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
1998-12-22 uchwała 21/IV/98  Rada Gminy
w sprawie przyjęcia. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Oleśnica na lata 1999 - 2003 
1998-12-22 uchwała 20/IV/98  Rada Gminy
w sprawie likwidacji drogi wiejskiej stanowiącej własność gminy Oleśnica, położonej we wsi Spalice 
1998-12-22 uchwała 19/IV/98  Rada Gminy
wsprawie likwidacji drogi wiejskiej stanowiącej własność gminy Oleśnica, położonej we wsi Piazkawa 
1998-12-22 uchwała 18/IV/98  Rada Gminy
w sprawie określenia  wysokości opłaty administracyjnej na terenie gminy Oleśnica na 1999 rok 
1998-12-22 uchwała 17/IV/98  Rada Gminy
w sprawie zmiany budżetu gminy na 1998 rok 
1998-12-22 uchwała 16/IV/98  Rada Gminy
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Oleśnica 
1998-12-22 uchwała 15/IV/98  Rada Gminy
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Oleśnica 
1998-12-22 uchwała 14/IV/98  Rada Gminy
w sprawie określenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty na terenie Gminy Oleśnica. 
1998-12-22 uchwała 13/IV/98  Rada Gminy
w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów ,zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tego podatku na terenie Gminy Oleśnica. 
1998-12-22 uchwała 12/IV/98  Rada Gminy
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Oleśnica. 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl