Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
  - styczeń
  - luty
  - marzec
  - kwiecień
  - maj
  - czerwiec
  - lipiec
  - sierpień
  - wrzesień
  - paĄdziernik
  - listopad
  - grudzień
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2011
     
znaleziono: 194 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2011-12-30 zarządzenie 103/11  Wójt Gminy
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 
2011-12-29 uchwała XV/98/11  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.  Dz.U.Woj.Dol z dnia 1 marca 2012 r., poz. 883
2011-12-29 uchwała XV/97/11  Rada Gminy
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica. 
2011-12-29 uchwała XV/96/11  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. 
2011-12-29 uchwała XV/95/11  Rada Gminy
zmieniająca uchwałę Nr IV/15/10 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica.  
2011-12-29 uchwała XV/94/11  Rada Gminy
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Boguszyce, gmina Oleśnica. 
2011-12-29 uchwała XV/93/11  Rada Gminy
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Oleśnica na 2012 rok. 
2011-12-21 zarządzenie 22/11  Kierownik Urzędu
w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Oleśnica w dniu 23 grudnia 2011 r. 
2011-12-14 uchwała XIV/92/11  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. 
2011-12-14 uchwała XIV/91/11  Rada Gminy
zmieniająca uchwałę Nr IV/15/10 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica. 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl