Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
  - styczeń
  - luty
  - marzec
  - kwiecień
  - maj
  - czerwiec
  - lipiec
  - sierpień
  - wrzesień
  - paĄdziernik
  - listopad
  - grudzień
1991
1990
Główna / 1992
     
znaleziono: 92 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
1992-12-22 uchwała I/XXX/151  Rada Gminy
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Tadeusza Kędry w okręgu wyborczym Nr 22. 
1992-12-22 uchwała I/XXX/150  Rada Gminy
w sprawie zmiany uchwały Nr I/XXI/94 Rady Gminy Oleśnicy z dnia 24 marca 1992r. w sprawie podwyższenia opłaty rocznej za grunty nie zabudowane i zabudowane stanowiące własność Gminy Oleśnicy a oddane w użytkowanie. 
1992-12-08 uchwała I/XXIX/149  Rada Gminy
w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorce wydatków na usługi opiekuńcze. 
1992-12-08 uchwała I/XXIX/148  Rada Gminy
w sprawie zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Oleśnicy na 1992 r. z ponadplanowych dochodów 
1992-12-08 uchwała I/XXIX/147  Rada Gminy
w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnicy na 1992 rok. 
1992-12-08 uchwała I/XXIX/146  Rada Gminy
w sprawie uchylenia uchwały Nr I/XXIV/ll6 Rady Gminy Oleśnicy z dnia 7 lipca 1992 r. w sprawie przejęcia szkół podstawowych jako zadanie własne 
1992-12-08 uchwała I/XXIX/145  Rada Gminy
w sprawie wystąpienia do Wojewody Wrocławskiego z wnioskiem o nieodpłatna przekazanie na własność.Gminy Oleśnicy nieruchomości położonych w miejscowości : Boguszyce, Bystre i Świerzna 
1992-12-08 uchwała I/XXIX/144  Rada Gminy
w sprawie zmiany uchwały Nr I/XXV/117 Rady Gminy Oleśnicy z dnia 5 sierpmia 19??r w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanych w miejscowościach Boguszyce i Spalice, stanowiących własność Skarbu Państwa a będących pod zarządom Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Oleśnicy. 
1992-12-08 uchwała I/XXIX/143  Rada Gminy
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki nie zabudowanej nr 349/2 o pow.0,42 ha, położonej w miejscowości Ligota Mała z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej. 
1992-12-08 uchwała I/XXIX/142  Rada Gminy
w sprawie nabycia od rolników indywidualnych nieruchomości położonych we wsi Smolna. 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl