Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Karty informacyjne

  Szukaj karty
 Szukaj:  

< Wstecz
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy Oleśnica
ul.11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. (0-71) 314 02 01, fax.(0-71)314 02 04
urzad@olesnica.wroc.pl     http://www.olesnica.wroc.pl
 
PWiPF.001Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Podstawa prawna:
Art. 28-35 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.z 2011 r. Nr 45, poz. 235), Uchwała Nr X/57/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Oleśnica oraz Zarządzenie Nr 67/13 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Oleśnica.

Opłaty:
Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 1 zł.

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca od wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje:
Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty.

W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku Wójt może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Jednostka prowadząca i odpowiedzialna za sprawę:
Referat Oświaty i Promocji
Osoby odpowiedzialne za sprawę:
Beata Zbylut - telefon służbowy 71 314 02 23 przyjmuje w pokoju nr 23 (I piętro)
Druki wymagane do załatwienia sprawy:
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek bieżący budżetu Gminy Oleśnica: 86 9584 0008 2001 0000 0954 0001
Ostatnia zmiana: Beata Zbylut 2013-08-09
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24