Urządzenia, posiadające zasilanie solarne oraz zasilanie sieciowe od oświetlenia ulicznego, zakupiła i zainstalowała gmina Oleśnica. Po przekroczeniu dozwolonej prędkości, wyświetlacz informuje o wysokości potencjalnego mandatu i o ilości możliwych punktów karnych za to przekroczenie. Urządzenia trafiły do Boguszyc (2 sztuki) i do Smardzowa (2 sztuki), a ich koszt to 20 000 zł netto za każde.
 
W przyszłości gmina Oleśnica planuje zakup kolejnych wyświetlaczy i ustawienie ich w newralgicznych dla ruchu, niebezpiecznych miejscach. Dziękujemy Zarządowi Dróg Powiatowych za współpracę i wykonanie na własny koszt projektu docelowej organizacji ruchu.

Galeria zdjęć


Wyświetlacz radarowy w Smardzowie, zdjęcie pomiaru prędkości
Wyświetlacz radarowy w Smardzowie, zdjęcie pomiaru prędkości