Trwa kolejne przedsięwzięcie z Pakietu Drogowego - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowice na dz. nr 270 AM-2.
 
Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową powierzchniowo umocnioną kruszywem. Wzdłuż drogi występują obustronne ziemne pobocza. Obecna szerokość drogi wynosi 4,5 m. Droga ta stanowi dojazd do zabudowań mieszkalnych i pól uprawnych. Pobocza występujące po obu stronach drogi są rozjeżdżone i nieutwardzone, co powoduje częściowe tamowanie odpływającej wody z jezdni i jej podmakanie. Łączna długość remontowanej drogi wynosi ok. 322,0 m.
 
W ramach przebudowy i rozbudowy drogi, zaprojektowano drogę jednojezdniową, dwukierunkową o szerokości 5,5 m. Zadanie obejmuje wykonanie drogi gminnej wraz z rowem jednostronnym oraz zjazdami na przyległe tereny od strony projektowanego rowu. Na skrzyżowaniu z drogą krajową oraz na zjazdach zaprojektowano przepusty rurowe. Na całej długości projektowanej drogi o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano pobocza kruszywowe o szerokości 0,75 – 1,25 m.

Galeria zdjęć


Remont drogi w Sokołowicach - widok całej drogi
Remont drogi w Sokołowicach - widok całej drogi
Remont drogi w Sokołowicach - trwające prace
Remont drogi w Sokołowicach - trwające prace
Remont drogi w Sokołowicach - trwające prace
Remont drogi w Sokołowicach - trwające prace