Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Karty informacyjne

  Szukaj karty
 Szukaj:  

Główna: / Podatki i opłaty
 Opłata administracyjna Opłata skarbowa Opłata targowa
 Opłaty inne Podatek leśny Podatek od nieruchomości
 Podatek od psów Podatek od śr.transportowych Podatek rolny
< Wstecz
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy Oleśnica
ul.11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. (0-71) 314 02 01, fax.(0-71)314 02 04
urzad@olesnica.wroc.pl     http://www.olesnica.wroc.pl
 
F.029Identyfikacja podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (NIP-3)

Podstawa prawna:
Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 Nr 269, poz.2681 z póź.zm) oraz rozporządzenie Ministra finasów z dnia 30 grudnia 1999 r.w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz.U. nr 111, poz. 1291).

Opłaty:
Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy:
Organ podatkowy gminy (miasta) sprawdza i potwierdza poprawność oraz kompletność wypełnionego zgłoszenia identyfikacyjnego, a następnie przekazuje je urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, w terminie 30 dni od dnia złożenia formularza zgłoszenia.

Tryb odwoławczy:
Nie przysuguje

Uwagi:
1. Podatnicy zaopatrują się w formularze zgłoszeń identyfikacyjnych w urzędzie skarbowym lub organie podatkowym gminy (miasta) właściwym według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.
2. Podatnicy składają wypełnione zgłoszenie identyfikacyjne w organie podatkowym gminy (miasta), właściwym dla podatku, z którego wynika obowiązek ewidencyjny, nie później niż w terminie:
1) złożenia pierwszej deklaracji na podatek,
2) dokonania pierwszej wpłaty podatku,
3) płatności pierwszej raty podatku, jeżeli wpłata następuje po terminie - po dniu 1 stycznia 2000 r.
......
4. W przypadku gdy powodem dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego jest:
1) podatek rolny oraz leśny lub od nieruchomości - zgłoszenia należy dokonać jednokrotnie w organie podatkowym gminy (miasta) właściwym dla podatku rolnego,
2) podatek od nieruchomości i leśny - właściwy jest organ podatkowy gminy (miasta) dla podatku od nieruchomości,
3) jeden z podatków wymienionych w pkt 1, płacony w więcej niż jednym organie podatkowym gminy (miasta) - właściwy jest wybrany przez podatnika jeden z tych organów podatkowych.
 

Jednostka prowadząca i odpowiedzialna za sprawę:
Referat Finansowy
Osoby odpowiedzialne za sprawę:
Zofia Graczyk - telefon służbowy 71 314 02 10 przyjmuje w pokoju nr 10
Małgorzata Giełbutowicz - telefon służbowy 71 314 02 11 przyjmuje w pokoju nr 11
Magdalena Nowak - telefon służbowy 71 314 02 10 przyjmuje w pokoju nr 10
Druki wymagane do załatwienia sprawy:
Zgłoszenie identyfikacyjne/ zgłoszenie aktulaizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalnosci gospodarczej
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek bieżący budżetu Gminy Oleśnica: 86 9584 0008 2001 0000 0954 0001
Ostatnia zmiana: Dariusz Lewański 2006-12-29
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24