Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Karty informacyjne

  Szukaj karty
 Szukaj:  

Główna: / Działalność gospodarcza
 Alkohol Transport 
< Wstecz
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy Oleśnica
ul.11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. (0-71) 314 02 01, fax.(0-71)314 02 04
urzad@olesnica.wroc.pl     http://www.olesnica.wroc.pl
 
SOO.027Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczej
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.1282 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm),
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnosci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 18 poz. 97 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczej prowadzoną przez Wójta Gminy Oleśnica.
2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z  późn. zm).
 
Opłaty:
Od wydania zaświadczenia na wniosek opłata skarbowa 17 zł .
1. Zapłaty opłaty skarbowej nalezy dokonać przelewem, przekazem ma rachunek bankowy tut. Urzędu wskazany poniżej lub bezpośrednio w kasie Urzędu w godzinach otwarcia jak niżej.
2. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej, zwrot opłaty następuje na wniosek.
3. Zwolnione  z opłaty skarbowej są:
a) jednostki budżetowe,
b) jednostki samorządu terytorialnego,
c) organizacje pozytku publicznego,jeżeli składają o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
d) osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 
Uwagi:
W zaświadczeniu potwierdza się dane z wpisów, które nie zostały przekazane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), to jest dane:
-o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.
-o przedsiębiorcach,  w zakresie informacji historycznych o wpisie w czasie, gdy organem ewidencyjnym był Wójt Gminy Oleśnica (do dnia przekazania wpisu do CEIDG - nie później niż do 31 grudnia 2011 r.
 
Termin załatwienia sprawy:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
 
Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie dotyczące odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w sekretariacie tut. Urzędu prowadzącego sprawę). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Dodatkowe informacje:
Informacje dotyczące aktualnych wpisów do ewidencji działaności gospodarczej prowadzonej przez Gminę Oleśnica można uzyskać w BIP-e Gminy Oleśnica w kategori - zobacz 
  Katalog firm
Jednostka prowadząca i odpowiedzialna za sprawę:
Referat Spraw Obywatelskich
Osoby odpowiedzialne za sprawę:
Anna Barowicz - telefon służbowy 71 314 02 12 przyjmuje w pokoju nr 12
Paulina Gieroń-Bojanowska - telefon służbowy 71 314 02 12 przyjmuje w pokoju nr 12
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek bieżący budżetu Gminy Oleśnica: 86 9584 0008 2001 0000 0954 0001
Ostatnia zmiana: Anna Barowicz 2013-11-06
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24