Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Karty informacyjne

  Szukaj karty
 Szukaj:  

Główna: / Oświata
< Wstecz
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy Oleśnica
ul.11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. (0-71) 314 02 01, fax.(0-71)314 02 04
urzad@olesnica.wroc.pl     http://www.olesnica.wroc.pl
 
PWiPF.008Stypendium dla ucznia za osiągnięcia w roku szkolnym

Podstawa prawna:
Art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz uchwała Nr XIII/98/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.

1) stypendia mogą zostać przyznane uczniom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica za osiągnięcia w danym roku szkolnym :
a) w nauce i zachowaniu,
b) w olimpiadach, konkursach, turniejach wiedzy i umiejętności,
c) za wybitne wyniki w dziedzinach nie objętych programem nauczania;
2) wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor szkoły,  której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie podjętej przez Radę Pedagogiczną uchwały. Wniosek podpisuje dyrektor szkoły i przewodniczący Rady Rodziców  lub Rady Szkoły;
3) wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały;
4) stypendium przyznaje Wójt Gminy w granicach planu ustalonego w budżecie na dany rok, na zakończenie roku szkolnego.
Wypłata stypendium następuje do końca miesiąca, po miesiącu jego przyznania.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca - od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Jednostka prowadząca i odpowiedzialna za sprawę:
Referat Oświaty i Promocji
Druki wymagane do załatwienia sprawy:
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek bieżący budżetu Gminy Oleśnica: 86 9584 0008 2001 0000 0954 0001
Ostatnia zmiana: Beata Zbylut 2012-12-19
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24